Matematiska institutionen

Matematik i Uppsala

Matematiska institutionen vid Uppsala universitet växer. Sedan nittiotalet har vår forskning mångfaldigats och täcker nu ett stort antal högaktuella matematiska områden. Forskningens mångfald avspeglar sig även i våra utbildningar, där vi fokuserar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.

Storsatsning på matematisk forskning

De kan beskriva rörelse i vätskor och gaser och har mängder av användningsområden. Trots det finns det ingen som till fullo förstår Navier-Stokes-ekvationerna. Stora delar av deras natur är fortfarande ett mysterium. Det vill uppsalamatematikern Denis Gaidashev ändra på. Läs om hur han tänker göra.

Gunnar Berg får UTN:s pedagogiska pris

Gunnar Berg belönas med Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris 2016 för att han "med sitt lugn och sin tillit [gett] studenterna självförtroende att klara av sina kurser och varit ett stort stöd på deras väg dit." Möt Gunnar Berg i ett samtal om allt från matematik till Gud.

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett första steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Utlysningen sker i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

På bilden syns Marta Leniec som doktorerade i finansiell matematik inom CIM år 2016. Idag jobbar hon som kvantitativ analytiker på Swedbank.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Var arbetar våra tidigare studenter? Läs mer om matematikernas arbetsmarknad och vad matematiker jobbar med på vår karriärsida.

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör nytt spännande forskningssamarbete mellan  matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centrumet erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.