Department of Mathematics

Vad kom först - matrisen eller determinanten? Om axiomatiseringen av den linjära algebra

  • Date: 23 May, 09:00–10:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 4007
  • Lecturer: Emelie Johansson
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Veronica Crispin Quinonez
  • Seminarium