Matematiska Föreningen: Prisutdelning och föredrag

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 4003
  • Lecturer: Julian Külshammer
  • Contact person: Anders Israelsson
  • Seminarium

Matematiska föreningen anordnar terminens prisutdelning som äger rum onsdagen den 12 december. Sedan håller Julian Külshammer (Uppsala) föredrag. Dessutom bjuder vi på fika. Alla är varmt välkomna!"