Matematiska institutionen

Hennes forskning avslöjar matematiska träd

Cecilia Holmgren var med sin doktorsavhandling den första att bevisa splitträdens generella egenskaper. Läs hur hon gör när hon bryter ny mark i sannolikhetsteori.

Forskning i matematik

Vår matematiska forskning är särskilt stark inom olika former av analys, analytisk talteori, algebra, topologi, geometri och sannolikhetsteori. Ett av de mer utmärkande områdena är symplektisk geometri som har en nära koppling till kvant- och strängteorin. Andra områden där vi bedriver framstående forskning i matematik är matematisk biologi, finansiell matematik, matematisk logik och matematisk statistik.

Hitta forskare

Storsatsning på matematisk forskning

De kan beskriva rörelse i vätskor och gaser och har mängder av användningsområden. Trots det finns det ingen som till fullo förstår Navier-Stokes-ekvationerna. Stora delar av deras natur är fortfarande ett mysterium. Det vill uppsalamatematikern Denis Gaidashev ändra på. Läs om hur han tänker göra.

Fint pris till Uppsalamatematiker

Svante Janson får Celsiusmedaljen i guld "för framstående forskning inom kombinatorisk sannolikhetsteori”. Medaljen är Kungl. Vetenskaps-Societetens finaste utmärkelse.

Läs en tidigare intervju med Svante Janson om hans forskning och hans tankar kring matematisk problemlösning

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett första steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Utlysningen sker i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik.

På bilden syns Marta Leniec som doktorerade i finansiell matematik inom CIM år 2016. Idag jobbar hon som kvantitativ analytiker på Swedbank.

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör forskningssamarbete mellan  matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centrumet erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.