Forskare och doktorander i matematik

Algebra och geometri

Professorer

Tobias Ekholm (programansvarig)

Volodymyr Mazorchuk 

Lektorer

Veronica Crispin Quinonez

Martin Herschend

Magnus Jacobsson

Vera Koponen

Thomas Kragh

Julian Külshammer

Patrik Norén

Jian Qiu

Inger Sigstam

Hania Uscka Wehlou

Biträdande lektorer

Georgios Dimitroglou Rizell 

Maksim Maydanskiy

Forskare

Luis Diogo

Agnès Gadbled

Yang Huang

Piotr Kucharski

Xiaoting Zhang

Postdoktorer

Olof Bergvall

Chih-Whi Chen

Stephen McCormick

Universitetsadjunkter

Jakob Zimmermann

Doktorander

Ove Ahlman (handledare: Vera Koponen)

Johan Asplund (handledare: Tobias Ekholm)

Brendan Frisk Dubsky (handledare: Volodymyr Mazorchuk)

Oleksandra Gasanova (handledare: Veronica Crispin Quiñonez)

Nikolaos Iakovidis (handledare: Jian Qiu)

Helena Jonsson (handledare: Volodymyr Mazorchuk)

Vaso Laertis (handledare: Martin Herschend)

Emilia Lundberg (handledare: Tobias Ekholm)

Andrea Pasquali (handledare: Martin Herschend)

Elin Persson Westin (handledare: Volodymyr Mazorchuk)

Sebastian Pöder (handledare: Thomas Kragh)

Andreas Rocén (handledare: Tobias Ekholm)

Markus Thuresson (handledare: Julian Kühlshammer)

Professorer emeriti

Ernst Dieterich

Viggo Stoltenberg-Hansen

Analys och sannolikhetsteori

Professorer

Svante Janson

Ingemar Kaj

Anders Karlsson

Maciej Klimek

Takis Konstantopoulos

Kaj Nyström (programansvarig)

Andreas Strömbergsson

Johan Tysk

Lektorer

Johan Andersson

Rostom Getsadze

Olof Sisask

Wolfgang Staubach

Örjan Stenflo

Anders Öberg

Jörgen Östensson

Biträdande lektorer

Cecilia Holmgren

Rostyslav Kozhan

Forskare

Jens Berg

Xing Shi Cai

Tony Johansson

Martin Strömqvist

Postdoktorer

Marcus Olofsson

Fiona Skerman

Debleena Thacker

Doktorander

Azza Alghamdi (handledare: Maciej Klimek)

Aksel Bergfeldt (handledare: Wolfgang Staubach)

Colin Desmarais (handledare: Cecilia Holmgren)

Samuel Edwards (handledare: Andreas Strömbergsson)

Gustav Hammarhjelm (handledare: Andreas Strömbergsson)

Anders Israelsson (handledare: Wolfgang Staubach)

Filipe Mussini (handledare: Erik Broman)

Rebekka Müller (handledare: Ingermar Kaj)

Johanna Strömberg (handledare: Svante Janson)

Daniah Tahir (handledare: Ingemar Kaj)

Erik Thörnblad (handledare: Svante Janson)

Konstantinos Tsougkas (handledare: Anders Karlsson)

Professorer emeriti

Dennis Hejhal

Sten Kaijser

Lars-Erik Persson

Tillämpad matematik och statistik

Professorer

Erik Ekström (programansvarig)

Rolf Larsson

David Sumpter

Warwick Tucker

Lektorer

Jordi-Lluis Figueras

Denis Gaidashev

Jesper Rydén

Silvelyn Zwanzig

Biträdande lektorer

Anna Sakovich

Postdoktorer

Daniel Strömbom

Forskare

Alejandro Luque

Raazesh Sainudiin

Alexander Szorkovszky

Forskningsassistenter

Sebastian Cardoch

Emri Dolev

Doktorander

Björn Blomqvist (handledare: David Sumpter)

Linnéa Gyllingberg (handledare: David Sumpter)

Victor Linroth (handledare: Jordi-Lluís Figueras)

David Lundberg (handledare: Anna Sakovich)

Yevgen Ryeznik (handledare: Warwick Tucker)

Dan Lilja (handledare: Denis Gaidashev)

Viktoria Veselic (handledare: Warwick Tucker) 

Marcus Westerberg (handledare: Rolf Larsson)

Tilo Wiklund (handledare: Silvelyn Zwanzig)

Seniorprofessorer

Michael Benedicks

Professorer emeriti

Sven Erick Alm

Allan Gut