Tillämpad matematik och statistik

Professorer

Erik Ekström (programansvarig)

Rolf Larsson

David Sumpter

Warwick Tucker

Lektorer

Jordi-Lluis Figueras

Denis Gaidashev

Silvelyn Zwanzig

Biträdande lektorer

Anna Sakovich

Postdoktorer

Stefano Borghini

Stephen McCormick

Daniel Strömbom

Forskare

Alejandro Luque

Raazesh Sainudiin

Forskningsassistenter

Sebastian Cardoch

Doktorander

Martin Andersson (handledare: Warwick Tucker)

Björn Blomqvist (handledare: David Sumpter)

Linnéa Gyllingberg (handledare: David Sumpter)

Dan Lilja (handledare: Denis Gaidashev)

Victor Linroth (handledare: Jordi-Lluís Figueras)

David Lundberg (handledare: Anna Sakovich)

Yevgen Ryeznik (handledare: Warwick Tucker)

Marcus Westerberg (handledare: Rolf Larsson)

Tilo Wiklund (handledare: Silvelyn Zwanzig)

Seniorprofessorer

Michael Benedicks

Professorer emeriti

Sven Erick Alm

Allan Gut