Matematiska institutionen

Tillämpad matematik och statistik

Professorer

Erik Ekström (programansvarig)

Rolf Larsson

David Sumpter

Warwick Tucker

Lektorer

Denis Gaidashev

Jesper Rydén

Silvelyn Zwanzig

Biträdande lektorer

Jordi-Lluis Figueras

Anna Sakovich

Postdoktorer

Krzysztof Bartoszek

Igors Gorbovickis

Daniel Strömbom

Forskare

Maksym Romenskyy

Raazesh Sainudiin

Alexander Szorkovszky

Forskningsassistenter

Sebastian Cardoch

Emri Dolev

Doktorander

Anna Belova (handledare: Warwick Tucker)

Björn Blomqvist (handledare: David Sumpter)

Linnéa Gyllingberg (handledare: David Sumpter)

Victor Linroth (handledare: Jordi-Lluís Figueras)

Yu Liu (handledare: David Sumpter)

David Lundberg (handledare: Anna Sakovich)

Yevgen Ryeznik (handledare: Warwick Tucker)

Dan Strängberg (handledare: Denis Gaidashev)

Viktoria Veselic (handledare: Warwick Tucker) 

Marcus Westerberg (handledare: Rolf Larsson)

Tilo Wiklund (handledare: Silvelyn Zwanzig)

Professorer emeriti

Sven Erick Alm

Allan Gut