Matematiska institutionen

Essénföreläsningar 2017

  • Datum: 12 juni16 juni
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4006
  • Föreläsare: Professor Jacob Rasmussen, University of Cambridge, UK
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Föreläsning

Title: Knot polynomials and knot homologies

Föreläsningarna riktar sig till doktorander i matematik. Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta. 

Schema (12-16 juni):

10.15 - 11.00  Föreläsning

11.15 - 12.00  Föreläsning

13.30 - 14.30  Föreläsning/problemlösning

Det kommer att finnas en skriftlig inlämningsuppgit. Kursen ger 3 högskolepoäng. 

Middag: Fredag, 16 juni, 18.00

Registrering: Skicka epost till ef2017@math.uu.se senast den 26 maj. 

Föreläsningsserien är uppkallad efter professor Mats Essén (1932-2003) som arbetade i Uppsala fram till sin pensionering 1997.