Matematiska institutionen

Topological k-theory and bott periodicity

  • Datum: 19 maj, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Matthew Magill
  • Kontaktperson: Thomas Kragh
  • Seminarium

Presentation av examensarbete E