Matematiska institutionen

Topological k-theory and bott periodicity

  • Datum: 2017-05-19 kl 10:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Matthew Magill
  • Kontaktperson: Thomas Kragh
  • Seminarium

Presentation av examensarbete E