Matematiska institutionen

Vad kom först - matrisen eller determinanten? Om axiomatiseringen av den linjära algebra

  • Datum: 23 maj, kl. 09.00–10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4007
  • Föreläsare: Emelie Johansson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Veronica Crispin Quinonez
  • Seminarium

Presentation av examensarbete