Matematiska institutionen

Presentation av Examensarbete C: Philosophy of Mathematics in "La Science et l'hypothèse" by Henri Poincaré

  • Datum: 13 oktober, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Mathilde Aboud
  • Kontaktperson: Gunnar Berg
  • Seminarium