Matematiska institutionen

Presentation av Examensarbete C: The infinity Laplacian and its properties

  • Datum: 2017-12-04 kl 12:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Julia Landström
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium