Matematiska föreningens höstmöte

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4003
  • Kontaktperson: Andreas Rocén
  • Seminarium

Raazesh Sainudiin (Uppsala) håller ett föredrag med titeln "A personal mathematical journey" där han kommer att berätta om hur han kom att forska på matematiska problem inom beteendeekologi, populationsgenetik, socialpsykologi och extremistiska ideologier, samt om hur man kan tänka på matematik som ett utbyte av ideer mellan levande varelser.