Matematiska institutionen

Presentation av Examensarbete C

  • Datum: 15 juni, kl. 13.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2002
  • Föreläsare: Einar Waara
  • Kontaktperson: Andreas Strömbergsson
  • Seminarium

Titel: Gauss and Jacobi sums and the congruence zeta function