Matematiska institutionen

Myror kan lära oss infrastruktur

2015-10-28

Uppsalaforskare i tillämpad matematik har funnit regler som myror använder när de planerar och bygger transportnätverk. Upptäckten kan lära oss att bli bättre när vi planerar och bygger infrastruktur i städer. Läs mer om upptäckten:

SVT

SR

Environment Guru