Matematiska institutionen

Forskarstipendier från Crafoordska stiftelsen till Anna Sakovich och Thomas Kragh

2016-05-20

Två forskarstipendier från Crafoordska stiftelsen tilldelas Uppsalamatematiker: Anna Sakovich "för studiet av hyperytors masscentrum i allmän relativitetsteori" och Thomas Kragh ” för studiet av relationerna mellan exakta Lagrangianer och differentialstrukturer".

Stipendierna kommer att delas ut i samband med utdelningen av Crafoordpriset