Celsiusmedalj i guld till Svante Janson

2016-11-14

Kungl. Vetenskaps-Societeten finaste utmärkelse – Celsiusmedaljen i guld – går i år till Svante Janson, med motiveringen ”för framstående forskning inom kombinatorisk sannolikhetsteori”.

Läs  mer på Vetensksapsområdet för teknik och naturvetenskaps webbsida