Matematiska institutionen

Matematiska institutionen

Programansvarig kandidat ma: Jörgen Östensson, 3289
Programansvarig master ma: Magnus Jacobsson, 6278
Forskarutbildningsansvarig professor i matematik: Andreas Strömbergsson, 3221
Informatör: Alma Kirlic, 3237

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 5 och 7,
Postadress: Box 480, 751 06 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 3200
Fax: 018-471 3201

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Administrativ samordnare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Webmaster:

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog