Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. 

Styrelsemedlemmar

Warwick Tucker, prefekt, ordförande

Jordi-Lluís Figueras, lärare, ordinarie

Johanna Gustavsson, student, ordinarie

Martin Herschend, lärare, ordinarie

Anna Sakovich, lärare, ordinarie

Andreas Strömbergsson, lärare, ordinarie

Tilo Wiklund, doktorand, ordinarie

Veronica Crispin Quiñonez, lärare, gruppsuppleant

Alma Kirlic, administrativ personal, ordinarie

Rolf Larsson, lärare, gruppsuppleant

Filipe Mussini, doktorand, suppleant

Wolfgang Staubach, lärare, gruppsuppleant

Josefin Wahlström, student, suppleant

ADJUNGERADE

Inga-Lena Assarsson, administrativ samordnare

Erik Ekström, ställföreträdande prefekt

Volodymyr Mazorchuk, studierektor för forskarutbildningen

Inger Sigstam, studierektor för grundutbildningen