Matematiska institutionen

Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för korporationen lärare och TA-personal löper tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. Ständigt adjungerade till styrelsen är institutionens studierektorer.

Styrelsemedlemmar

Warwick Tucker, prefekt, ordförande

Erik Ekström, lärare, ordinarie

Martin Herschend, lärare, ordinarie

Thomas Kragh, lärare, ordinarie

Inger Sigstam, lärare, ordinarie

Denis Gaidashev, lärare, gruppsuppleant

Magnus Jacobsson, lärare, gruppsuppleant

Silvelyn Zwanzig, lärare, gruppsuppleant

Dan Strängberg, doktorand, ordinarie

Erik Thörnblad, doktorand, suppleant

Olga Kaj, TA-personal, ordinarie

Adrian Wennström, student, ordinarie

Joel Dahne, student, suppleant

Volodymyr Mazorchuk, ställföreträdande prefekt, adjungerad

Susanne Gauffin, ekonom, adjungerad

Inga-Lena Assarsson, administrativ samordnare, adjungerad