Student

Denna sida riktar sig till nuvarande studenter. Om du är nyfiken på matematikutbildningar hittar du information på våra utbildningssidor.

Stöd och service

Kontakt

Om du inte hittar svaren på webben är du välkommen att kontakta oss.

Denis Gaidashev är programansvarig och svarar på allmänna frågor kring programmet, examensarbete, forskning osv.

Studievägledaren svarar på frågor gällande kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor rörande registrering, tentamen och scheman.

Informatören kan du kontakta om du har frågor angående webben, alumner, populärvetenskapliga aktiviteter och karriärevenemang.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Besök vår karriärsida för matematikstudenter

Hur är det att forska i matematik?

Har ni inte räknat ut alla talen? Det är en fråga som matematikforskare ofta får. Hur det går till att forska i matematik är inte bekant för många. Läs intervjuer med matematikforskare som berättar vad de gör och hur de tänker kring matematik.

Är du nyfiken på livet som utbytesstudent?

Matematikstudenten Julia Landström bloggar om sin utbytestermin i Leiden. 

Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris och masterstudenten Johannes Krohn (på bilden) till Dublin

Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en mängd olika länder. Dessutom har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Irland. På bilden syns en aktivitet från introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.

Kvinnligt nätverk

Matematiska institutionen har ett nätverk för kvinnliga studenter. Nätverket träffas några gånger per termin. Alla kvinnliga studenter på matematikprogrammen får inbjudan via mejl. För mer information om nätverket kontakta Linnéa Gyllingberg.

Terminstider och annan information som berör alla studenter i teknik och naturvetenskap

På tekniskt-naturvetenskapliga fakultetens studentwebb hittar du information som är gemensam för alla som läser teknik och naturvetenskap, t.ex. terminstider, omtentamensperioder, regler och rättigheter samt särskilt stöd.

Lika villkor

Matematiska institutionens likavillkorsgrupp arbetar förebyggande med att främja jämställdhet och lika villkor. Om du har frågor om det arbetet eller vill diskutera jämställdhetsfrågor är du välkommen att kontakta gruppen på jamstalldhet@math.uu.se

Bilden föreställer matematikern Sofia (Sonja) Kovalevskaja som år 1884 blev den första kvinnliga professorn i Sverige. 

Sonja Kovalevsky - den första kvinnliga matematikprofessorn i Sverige

Matematikseminariet

matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Matematiska föreningen

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena.