Matematiska institutionen

Hjälp, stöd och mattesupport

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Vårens mattesupport är öppen vecka 4-22.

Öppettider: Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00, med undantag för 17/4, 1/5 och 25/5 då Mattesupporten har stängt.

Plats: Ångströmlaboratoriet
vecka 4: sal 2002
vecka 5-13: sal 2003 på måndagar, sal 2002 tisdag-torsdag
Vecka 14-22: sal 2002, med undantag för 3/4 och 18/4 då supporten är i sal 2004.

Ansvariga amanuenser: Simon Ekizean (måndag), Helena Jonsson (tisdag), Per Engström (onsdag), Christoffer Hindlycke (torsdag)

Problemsamlingar, stödmaterial och läsanvisningar

Introduktionskurs i matematik för datavetare

Läsanvisningar till Adams

Problemsamling Linjär algebra II

Linjär algebra och geometri I - tillämpningar i mekanik

Kurskoppling matematik - kemi

Repetitionsuppgifter i matematik med facit

Förkunskapstest

För dig som är i behov av särskilt stöd på grund av funktionshinder eller andra svårigheter

Om du behöver särskilt stöd för att klara dina studier, då ska du kontakta studievägledaren. Mer information om olika typer av stöd finns på Teknats sidor.