Hjälp, stöd och mattesupport

Mattesupporten

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Höstens mattesupport är öppen vecka 36-50.

Öppettider: Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00

Plats: Ångströmlaboratoriet, sal 2002 (utom 2/10 då mattesupporten finns i sal 11167)

Ansvariga amanuenser: Emil Ledberg, Erik Landstedt, Marcus Vaktnäs, Julia Landström.

Problemsamlingar, stödmaterial och läsanvisningar

Introduktionskurs i matematik för datavetare

Läsanvisningar till Adams

Problemsamling Linjär algebra II

Linjär algebra och geometri I - tillämpningar i mekanik

Kurskoppling matematik - kemi

Repetitionsuppgifter i matematik med facit

Förkunskapstest

För dig som är i behov av särskilt stöd på grund av funktionshinder eller andra svårigheter

Om du behöver särskilt stöd för att klara dina studier, då ska du kontakta studievägledaren. Mer information om olika typer av stöd finns på Teknats sidor.