Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Elin Persson Westin 

Matematikseminariet - kommande seminarier

Våren 2019

Marcus Westerberg

Torsdag 9 Maj kl 15.15 i sal Å4005

Överlevnadsanalys 

Överlevnadsanalys är ett spännande område inom matematiken, och som tillämpas i många olika sammanhang så som vid studier om sjukdomar och läkemedel eller när man vill undersöka livslängd hos material och utrustning. I detta föredrag kommer jag gå igenom grundläggande koncept, diskutera ett par modeller och visa på hur man kan använda data för att göra skattningar och dra slutsatser. Sedan tänkte jag avrunda med en diskussion om censurering, konkurrerande risker och odödlighet.

Kommande talare: