Matematiska institutionen

Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 

Jakob Zimmermann

Matematikseminariet - kommande seminarier

Våren 2017

Onsdag 15/02 kl 15.15, sal 2214, ITC

Konstantinos Tsougkas

Self-similar fractals and their dimension

In recent years significant focus has been given to the study of fractal geometry and
related areas. In this talk we will give a brief introduction to fractals, self-similarity
and the concept of dimension. No prerequisites beyond basic calculus will be assumed. 

Tisdag 07/03 kl 10.15, sal 2214, ITC

Måndag 10/04 kl 13.15, sal Å12167

Onsag 03/05 kl 9.00, sal Å4003