Matematikseminariet

Seminarier

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning. 

Kontakt: 
Elin Persson Westin 

Matematikseminariet - kommande seminarier

Våren 2019

Ryszard Rubinsztein

Torsdag 11 April kl 11.15 i sal Å64119

Homologi

Vi skall definiera kedjekomplex och deras homologi, beskriva dess egenskaper och tillämpa det för att bevisa Brouwers fixpunktssats.

Kommande talare:
Marcus Westerberg (Torsdag 9 Maj kl 15.15 i sal Å4005)