Matematiska institutionen

Information för nya studenter i matematik hösten 2017

Kandidatprogrammet i matematik

För att kunna läsa programmet måste du delta vid uppropet. Uppropet sker måndagen den 21 augusti kl 10.00 i Häggsalen, ÅngströmlaboratorietOm du inte har möjlighet att komma och vill behålla din plats ska du meddela det till matematiska institutionens kansli

Kursstarter, kandidatprogrammet i matematik

Propkurs i matematik
Kursstart: 22/8, kl 9.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet
Kurslitteratur: Delas ut av lärarna under kursens gång.
Denna kurs är en repetition av gymnasiets matematik. Kursen är frivillig och ger inga högskolepoäng.

Introduktion till matematikstudier, 5 högskolepoäng
Kursstart: 30/8, kl 10.15, sal 4005, Ångströmlaboratoriet

Envariabelanalys M, 10 högskolepoäng
Kursstart: 29/8, kl 8.15, sal 2004, Ångströmlaboratoriet

Linjär algebra och geometri, 5 högskolepoäng
Kursstart: 29/8, kl 10.15, Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet

Specialkurs i matematik, 5 högskolepoäng (frivillig extrakurs)
Kursstart: 6/9, kl 10.15, sal 4001, Ångströmlaboratoriet
Mer information om denna kurs kommer i början av höstterminen.

De övriga kurserna inom programmet är Algebra I och Beräkningsvetenskap I. De startar vecka 44.

ämnesLärarprogrammet

Alla studenter som är antagna till ämneslärarprogrammet får välkomstbrev i augusti. Om du inte har fått brevet kan du ladda ner det nedan.

Välkomstbrev Ämneslärarprogrammet

Matematik I

I kurspaketet Matematik I ingår kurserna: Baskurs i matematik, Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys, Algebra I och Beräkningsvetenskap I.

Kursstarter, Matematik I

Propkurs i matematik
Kursstart: 22/8, kl 9.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet
Kursen är frivillig och ger inga högskolepoäng.

Baskurs i matematik, 5 högskolepoäng
Kursstart: 28/8, kl 8.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet

Envariabelanalys, 10 högskolepoäng
Kursstart: 29/8, kl 8.15, Siegbahnsalen, 10101, Ångströmlaboratoriet

Linjär algebra och geometri, 5 högskolepoäng
Kursstart: 29/8, kl 10.15, Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet

De övriga kurserna inom kurspaketet (Algebra I och Beräkningsvetenskap I) startar vecka 44.

Registrering
För att kunna läsa kurserna måste du registrera dig. Det gör du på www.studentportalen.uu.se. Registreringen öppnar den 3 augusti. Du behöver inte registrera dig på propkursen. De övriga kurserna kommer du att kunna registrera dig på tidigast två veckor innan de startar.

Upprop
Du som ska läsa Matematik I är välkommen till kandidat- och lärarprogrammets upprop som äger rum den 21 augusti klockan 10.00 i Hägsalen på Ångströmlaboratoriet. Där kommer du att få en kort presentation av universitetet och träffa äldre studenter som kommer att ta med de nya studenterna till en gemensam lunch på en av Uppsalas nationer. Därefter startar en introduktionsvecka fylld med sociala aktiviteter och en repetitionskurs i matematik (propkurs). 

Uppropet är inte obligatoriskt för studenter som ska läsa Matematik I, men vi rekommenderar dig att komma om du vill få en introduktion i Uppsalas studentliv. 

Schema

Du hittar schemat på webben

Du kan även hitta en länk till schemat på www.studentportalen.uu.se, på dina kurssidor.

Observera att schemaändringar kan förekomma. När det sker uppdateras schemat direkt på webben.

Lokaler

All matematikundervisning äger rum i lokalerna på Polacksbacken och i Ångströmlaboratoriet.

Ångströmlaboratoriet har adressen Lägerhyddsvägen 1. Adressen till Polacksbacken är Lägerhyddsvägen 2.  Mer information om campus finns på www.polacksbacken.uu.se.

Kurslitteratur

Höstens kurslitteraturlista hittar du på sidan Kurser, scheman och tentamen.