Matematiska institutionen

Utbildning i matematik

Vill du testa att studera matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I 30 hp ett bra alternativ. Men om du är säker på att du vill läsa matematik en längre tid är kandidatprogrammet i matematik någonting för dig.

Program

Fristående kurser i matematik

Läs matematik

Om du läser matematik på universitetet kommer du att ta del av mycket nyare matematik än den du läste skolan och du kommer att upptäcka att matematikens värld är mycket större än du någonsin kunnat föreställa dig.

När du börjar plugga matematik på högskolenivå kommer du att bli förvånad över hur många olika matematikinriktningar det finns. Om matematik var ditt favoritämne i skolan och du vill lära dig och upptäcka mer är kandidatprogrammet i matematik en utbildning för dig.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Var arbetar våra tidigare studenter? Läs mer om matematikernas arbetsmarknad och vad matematiker jobbar med på vår karriärsida.

Fotboll och matematik - hur hänger de ihop?

Vad har matematik att göra med fotboll? Vad är meningen med matematik? Hör David Sumpter berätta. David Sumpter är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet.

Möt tidigare matematikstudenter

Hon driver Matteklubben i Uppsala, jobbar på mattekollon i Ryssland, undervisar matematikintresserade barn och utvecklar matematikundervisning. Däremellan skriver hon böcker, bloggar och konstruerar mattegåtor. Valentina Chapovalova brinner för att sprida matematik.

Läs fler intervjuer med tidigare matematikstudenter

Anette Norberg - aktuarie, chef och OS-medaljör

Warwick Tucker - matematikforskare med sikte på det omöjliga

Hayat Haseeb - arbetar i internationell miljö (Intervju i Uppsala nya tidning)

Storsatsning på matematisk forskning

De kan beskriva rörelse i vätskor och gaser och har mängder av användningsområden. Trots det finns det ingen som till fullo förstår Navier-Stokes-ekvationerna. Stora delar av deras natur är fortfarande ett mysterium. Det vill uppsalamatematikern Denis Gaidashev ändra på. Tack vare en ny satsning på matematisk forskning har han nu möjlighet att försöka. Läs om hur han tänker göra.

Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en mängd olika länder. Dessutom har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik. Våra partneruniversitet finns i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Skottland och Irland. På bilden syns en aktivitet från introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.

Vad ska man ha matematik till egentligen?

Se bl.a. Jens Berggren (chefsutvecklare för Minecraft) och vår tidigare student Ingrid Lönnstedt i ett program om matematikens nytta.

Bli doktorand

Vill du forska i matematik? När du har tagit masterexamen kan du söka till vår forskarutbildning. Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster en gång per år, vanligtvis i februari-mars.

Matematikseminariet

matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Studiemiljö

Matematikstudenter håller till på campus Polacksbacken. Campuset ligger tjugo minuters promenad från slottet och botaniska trädgården. Området användes ursprungligen av militären innan det togs över av universitetet år 1987. Om du har sett den gamla filmen Repmånad med Lasse Åberg känner du kanske igen några av byggnaderna.

Matematikstudenterna har en förening som tillsammans med andra studentföreningar arrangerar en välkomstvecka för alla nya studenter. Veckan brukar vara fylld med olika aktiviteter och är en uppskattad introduktion till studentstaden Uppsala.

har du frågor?

Om du har frågor om matematikutbildningarna vid Uppsala universitet är du välkommen att kontakta studievägledaren Olga Kaj. Du kan även kontakta informatören Alma Kirlic