Matematiska institutionen

Kandidat- och masterprogram i matematik

En av de största fördelarna med våra matematikprogram är valfriheten. Du har möjlighet att utforma din utbildning efter intresse.

En annan fördel är förstås den mängd matematik du kommer att kunna när du är klar med studierna. Inga andra program erbjuder lika mycket matematik som kandidat- och masterprogrammet i matematik.

Med tanke på att matematikkunskaperna i samhället är relativt låga kommer du att ha stora fördelar på arbetsmarknaden. Dessutom ger utbildningen färdigheter som du kommer att ha nytta av hela livet. Få andra är lika bra på att lösa komplexa problem som matematiker.

Kandidatprogrammet i matematik

Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett stort intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som ligger bakom formlerna. Om du till exempel alltid har undrat varför det är farligt att dela med nollan kommer du här att få reda på svaret.

Masterprogrammet i matematik

Masterprogrammet i matematik är för dig som har kandidatexamen, tycker om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny nivå. På masterprogrammet i matematik får du ta del av högklassig undervisning inom de flesta­ centrala forskningsområdena i matematik. Som student har du nära kontakt med aktuell forskning, då alla lärare på utbildningen också är aktiva forskare.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Var arbetar våra tidigare studenter? Läs mer om matematikernas arbetsmarknad och vad matematiker jobbar med på vår karriärsida.