Matematik i Uppsala

Matematiska institutionen vid Uppsala universitet växer. Sedan 1990-talet har vår forskning mångfaldigats och täcker nu ett stort antal högaktuella matematiska områden. Forskningens mångfald avspeglar sig även i våra utbildningar, där vi fokuserar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.

Forskning i matematik

Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson, som belönats med Abelspriset, eller Arne Beurling, som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. De var båda mycket framstående inom framför allt harmonisk analys. Men under 1990-talet internationaliserades den matematiska forskningen i Uppsala och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden.

Hitta forskare

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är därför eftertraktade inom många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos kommer matematikernas arbetsmarknad att vara fortsatt god även i framtiden.

Läs mer om matematikernas arbetsmarknad och vad matematiker jobbar med på vår karriärsida.

Hennes forskning avslöjar matematiska träd

Cecilia Holmgren (foto: privat)

Cecilia Holmgren var med sin doktorsavhandling den första att bevisa splitträdens generella egenskaper. Läs hur hon gör när hon bryter ny mark i det matematiska fältet sannolikhetsteori.

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Tjänsterna utlyses i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik!

På bilden syns Marta Leniec som doktorerade i finansiell matematik inom CIM år 2016. I dag arbetar hon som kvantitativ analytiker på Swedbank.

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör forskningssamarbete mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centret erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.