Matematik i Uppsala

Våra utbildningar fokuserar på såväl matematisk bredd som djup. Institutionens forskning täcker ett stort antal matematiska områden och majoriteten av våra lärare är aktiva forskare med lång undervisningsvana. 

En doktorand står framför en tavla och förklarar en graf

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Tjänsterna utlyses i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik!

God arbetsmarknad för matematiker

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Enligt Sacos senaste prognos är matematikernas arbetsmarknad god även i framtiden.

Karriärstöd för studenter

Centrum för interdisciplinär matematik

Fiskstim på havsbotten

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör forskningssamarbete mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centret erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.

Senast uppdaterad: 2021-01-26