Matematik i Uppsala

Våra utbildningar fokuserar på såväl matematisk bredd som djup. Institutionens forskning täcker ett stort antal matematiska områden och majoriteten av våra lärare är aktiva forskare med lång undervisningsvana. 

Forskning i matematik

Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson, som belönades med Abelspriset, eller Arne Beurling, som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. De var båda mycket framstående inom framför allt harmonisk analys. Men under 1990-talet internationaliserades den matematiska forskningen i Uppsala och sedan dess har den växt, sett både till antalet forskare och forskningsområden.

Hitta forskare

God arbetsmarknad för matematiker

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Enligt Sacos senaste prognos är matematikernas arbetsmarknad god även i framtiden.

Karriärstöd

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Tjänsterna utlyses i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik!

Centrum för interdisciplinär matematik

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör forskningssamarbete mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centret erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.