PDE och tillämpningar: Infinity-harmonic potentials in convex rings

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 64119
  • Lecturer: Erik Lindgren, Uppsala
  • Contact person: Erik Lindgren
  • Seminarium