Presentationer av examensarbete C i matematik

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 4006
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Vera Koponen
  • Seminarium

08:15: Lina Hahlin och Michaela Norrman, Hur tänker Instagram? - En statistisk analys av två Instagramflöden.

09:15: Harady Hasan, Elliptic curves - a journey through theory and its applications.

10:15: Daniel Backeman, Fermats lilla sats, pseudoprimtal och Carmichaeltal.

11:15: Isak Matsson, The Nichols-Zoeller theorem for quasi-Hopf algebras.