Presentations of degree project C

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 4006
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Vera Koponen
  • Seminarium

14:15: Sandra Berg, Nakayama algebras