Presentationer av examensarbete C i matematik

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 4006
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Vera Koponen
  • Seminarium

13:15: Erik Eklund, Ruin asymptotics and reinsurance.

14:15: Carl Öhrnell, Lie theory and PDE.

15:15: Edward Motzi, En enkel modell i utslagningsturneringar.

16:15: Lisa Segerdorff, Sonja Kovalevsky och hennes matematik.