Presentationer av examensarbete C i matematik

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 4006
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Vera Koponen
  • Seminarium

13:15: Simon Michael, Elliptic Curves with Applications in Cryptography.

15:15: Adam Hallberg, Irrationella tal.

16:15: Joar Lind, Discrete choice modelling- Estimering och utvärdering av multinomial logitmodell i R för tillämpning i godstransportmodellering.