Kollokvium (Lyudmila Turowska): TBD

  • Date: –16:30
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Thomas Kragh
  • Seminarium