Ergodic theory and applications to combinatorial problems

  • Date: –14:00
  • Location: zoom, för länk vg kontakta kontaktpersonen.
  • Lecturer: Benjamin Meco
  • Contact person: Anders Karlsson
  • Seminarium

Presentation av kandidatuppsats.