Kandidat- och masterprogram i matematik

Vad är matematik? Kul, vackert, användbart, komplicerat, abstrakt. Svaret varierar beroende på vem du frågar. Men vad vi alla kan hålla med om är att matematik är den enda vetenskap som lever i ett eget universum, ett universum där sant är sant och falskt är falskt, nu och för all framtid.

Läs mer om matematikämnet

Kandidatprogrammet i matematik

Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett stort intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som ligger bakom formlerna. Om du till exempel alltid har undrat varför det är farligt att dela med nollan kommer du här att få reda på svaret.

Masterprogrammet i matematik

Masterprogrammet i matematik är för dig som har kandidatexamen, tycker om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny nivå. På masterprogrammet i matematik får du ta del av högklassig undervisning inom de flesta­ centrala forskningsområdena i matematik. Som student har du nära kontakt med aktuell forskning, då alla lärare på utbildningen också är aktiva forskare.

What do Mathematicians Do?

Studying mathematics at Uppsala University opens up a variety of career paths. Most of our students who graduate from the mathematics specialisation pursue a career in research. Students in financial mathematics usually work within the financial sector, as analysts. Some of the financial mathematics graduates continue to graduate schools in mathematics or financial economy.

Since mathematics is useful in a broad range of areas, many math graduates work in other sectors, such as life science, medical research, energy, IT and insurance.