Forskning i matematik

Vår forskning är särskilt stark inom olika former av analys, analytisk talteori, algebra, topologi, geometri och sannolikhetsteori. Ett av de mer utmärkande områdena är symplektisk geometri som har en nära koppling till kvant- och strängteorin. Andra områden där vi bedriver framstående forskning i matematik är matematisk biologi, finansiell matematik, matematisk logik och matematisk statistik.

Broschyr om vår forskning

För att visa vilka möjligheter som finns för den som vill ägna sig åt matematisk forskning har institutionen tagit fram en broschyr. Den riktar sig i första hand till studenter på grund- och fortsättningsnivå som står i begrepp att besluta vilken riktning de vill gå i.

Forskarutbildning

Om du vill forska i matematik är forskarutbildning ett steg i rätt riktning. För att komma in på utbildningen behöver du en magister- eller masterexamen i matematik, alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik. På vår webbplats brukar vi annonsera ut lediga doktorandtjänster som alla behöriga är välkomna att söka. Tjänsterna utlyses i februari, men ibland dyker enstaka tjänster upp även vid andra tidpunkter, så håll utkik!

Hon går till roten med matematiska träd

Cecilia Holmgren var med sin doktorsavhandling den första att bevisa splitträdens generella egenskaper. Läs hur hon gör när hon bryter ny mark i sannolikhetsteori.

Centrum för interdisciplinär matematik

Fiskstim på havsbotten

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) möjliggör forskningssamarbete mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin. Centret erbjuder utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datasimulering.