Algebra och geometri

Forskning på framfart

Forskningsprogrammets bredd med spetskompetens i ett flertal områden gör det unikt i Sverige. Det är ett starkt centrum för fysikaliskt inspirerad matematik på nationell nivå.

Forskningen i algebra och geometri genomgår för närvarande en snabb utveckling. Utvecklingen drivs främst av den slående korsbefruktningen mellan de två områdena och deras starka kopplingar till kvantfältteori och strängteori. Ett exempel är spegelsymmetri som upptäckts i fysik, där homologisk algebra och relaterade strukturer interagerar med symplektisk och algebraisk geometri.

Dessutom bedriver vi framgångsrik forskning i såväl kommutativ som icke-kommutativ algebra. Våra algebraforskare har bl.a. bidragit till utvecklingen av teorin om spårinvarianter, Liealgebror och den nya Auslander-Reiten-teorin.