Algebra och geometri

En forskare står och gestikulerar framför en tavla där geometriska figurer är ritade

Forskning

Forskningsprogrammets bredd med spetskompetens i ett flertal områden gör det unikt i Sverige. Det är ett starkt centrum för fysikaliskt inspirerad matematik på nationell nivå.

Forskningen i algebra och geometri genomgår för närvarande en snabb utveckling. Utvecklingen drivs främst av den slående korsbefruktningen mellan de två områdena och deras starka kopplingar till kvantfältteori och strängteori. Ett exempel är spegelsymmetri som upptäckts i fysik, där homologisk algebra och relaterade strukturer interagerar med symplektisk och algebraisk geometri.

Dessutom bedriver vi framgångsrik forskning i såväl kommutativ som icke-kommutativ algebra. Våra forskare har bl.a. bidragit till utvecklingen av olika inriktningar inom modern representationsteori och homologisk algebra med tillämpningar inom kombinatorik och topologi.

Senast uppdaterad: 2021-05-04