Analys och sannolikhetsteori

Två röda tärningar

Forskning

Programmet i analys och sannolikhetsteori vid Uppsala universitet är mycket brett. Forskarna är verksamma inom flera olika delområden. 

Analys är en av de äldsta och viktigaste grenarna av matematik och har alltid varit starkt i Uppsala, med t.ex. Lennart Carleson som 1966 visade ett viktigt resultat om konvergens av Fourierserier. Också sannolikhetsteori har en lång och stark tradition i Uppsala. Det finns mycket gemensamt mellan de två områdena och många forskare i programmet kombinerar analys och sannolikhetsteori.

Några exempel på områden som vi forskar på i Uppsala är analytisk talteori, dynamiska system, linjära och ickelinjära partiella differentialekvationer, sannolikhetsteori, stokastisk kalkyl och tillämpningar inom finansiell matematik.

Seminarier i analys och sannolikhetsteori

Programmet innehåller flera seminarieserier: analys och stokastik, DNA (dynamiska system, talteori och analys, gemensamt med KTH), finansiell matematik och matematisk statistik (gemensamt med forskningsprogrammet tillämpad matematik och statistik). Seminarierna annonseras i institutionens kalendarium

Senast uppdaterad: 2021-04-09