Visualisering av tredimenisionellt nätverk

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)

Centrum för interdisciplinär matematik i Uppsala främjar forskningssamarbeten mellan matematiska vetenskaper och andra discipliner och industri. Målet är att integrera matematik och vetenskap i syfte att förstå komplexa system.

Senast uppdaterad: 2021-11-30