Centrum för interdisciplinär matematik – CIM

Centrum för interdisciplinär matematik i Uppsala främjar forskningssamarbeten mellan matematiska vetenskaper och andra discipliner och industri. Målet är att integrera matematik och vetenskap i syfte att förstå komplexa system.

Doktorandutbildning

CIM:s doktorandutbildning vänder sig till studenter som vill bedriva ett tvärvetenskapligt matematisk forskningsprojekt. Vårt mål är att ge doktoranderna unik förmåga att använda matematiska modeller. Vi gör detta genom en kombination av kurser, seminarieserier och forskningsprojekt.

Kontaktpersoner

Jörgen Östensson
Föreståndare
Natasa Sladoje
Styrelseordförande
Benjamin Meco
Administratör, webbpublicist

Föreståndare                                                        

Jörgen Östensson, matematiska institutionen, Uppsala universitet  

Styrelse 

Natasa Sladoje (ordförande), institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet 
Jan-Erik Gustavsson (vice ordförande), Combient AB
Maxim Zabzine, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet 
Peter Broqvist, institutionen för kemi, Uppsala universitet 
Silvelyn Zwanzig, matematiska institutionen, Uppsala universitet 
Irina Temiz, institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet 

Suppleanter

Gabriele Messori, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
Andrew Hooker, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
Johan Elf, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet
Ken Mattsson, institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
Jordi-Lluis Figueras, matematiska institutionen, Uppsala universitet

Styrelsemötesprotokoll