Utlysning: Förslag till doktorandprojekt 2021 (2020-11-23)

2020-11-23

CIM förbereder nu utlysningen av doktorandtjänster delfinansierade av CIM. Presumtiva handledare uppmanas att lämna förslag till projekt. 

Vi förbereder nu utlysningen av cirka fyra doktorandtjänster inom Centrum för interdisciplinär matematik (CIM). Tjänsterna är tänkta att påbörjas i september 2021 (eller enligt överenskommelse med CIM).

Mer information om CIM:s doktorandvillkor 

Alla tjänster delfinansieras av CIM med 50 procent av forskningslönen, medan doktorandens värdinstitution står för resterande 50 procent.

Presumtiva handledare uppmanas nu att lämna in förslag till tvärvetenskapliga forskningsprojekt, eventuellt med koppling till näringslivet. Beviljade projekt publiceras på CIM:s webbplats som en del av utlysningen av doktorandtjänster. 

Projektförslag ska inkludera minst två samarbetsparter som ska handleda doktoranden. En av handledarna ska vara från Uppsala universitet. Övriga kan vara från andra institut eller företag, men normalt inte från andra universitet.

Förslaget ska vara i linje med CIM:s huvudsakliga åtagande: att stödja samarbete mellan forskare inom matematiska ämnen och andra områden inom Uppsala universitet eller näringslivet. 

De tvärvetenskapliga och industriella aspekterna är viktiga för CIM. Alla projekt ska ha både matematiskt och tillämpat innehåll.

Exempel på beviljade ansökningar från föregående år

Skicka ditt projektförslag (2–3 sidor) senast den 11 januari 2021 till föreståndare Jörgen Östensson. CIM prioriterar projektförslag från handledare som inte har CIM-doktorand. Vanligen accepteras endast ett projektförslag per handledare. 

Förslaget ska innehålla:

  • titel och beskrivning av projektet
  • information om inblandade parter (värdinstitution, handledare och bihandledare – normalt från olika institutioner och/eller näringsliv)
  • motivering av varför projektet är tvärvetenskapligt, inklusive en beskrivning av matematiskt och tillämpat innehåll
  • förklaring av hur värdinstitutionen avser att samfinansiera doktoranden (CIM står för 50 procent av forskningslönen).

Beviljade projekt publiceras den 5 februari 2021, varefter doktorandtjänsterna utlyses. Sista ansökningsdag beräknas till den 19 mars 2021.