Forskning vid CIM

Forskning

CIM utgör en möjlighet för doktorander som vill bedriva tvärvetenskapliga matematiska forskningsprojekt. CIM finansierar 50 procent av forskarens lön.

Villkor för doktorander
Doktorandutbildning