Forskning vid CIM

Forskning

CIM utgör en möjlighet för doktorander som vill bedriva tvärvetenskapliga matematiska forskningsprojekt. CIM finansierar 50 procent av forskarens lön.

Denna sida kompletteras inom kort med länkar till projekt och forskare.

Villkor för doktorander