Doktorandutbildning vid CIM

CIM:s doktorandutbildning vänder sig till studenter som vill bedriva ett tvärvetenskapligt matematisk forskningsprojekt. Vårt mål är att ge doktoranderna unik förmåga att använda matematiska modeller. Vi gör detta genom en kombination av kurser, seminarieserier och forskningsprojekt.

Doktorander inom CIM kan tillhöra valfri institution inom universitetet, men bör ha en stabil matematisk grund och intresse för matematiska vetenskaper.

Vi annonserar doktorandtjänster en gång per år (vanligtvis tidigt på våren). Om du är intresserad bör du i första hand hitta en handledare inom Uppsala universitet. Handledaren ska kontakta CIM med en beskrivning av ditt tänkta projekt.