Villkor för doktorander

  • Som doktorand hos oss finansieras 50 procent av din forskningslön av CIM. 
  • Du kan få upp till 20 000 kr för att köpa en dator.
  • Du kan få upp till 10 000 kr/år för att delta i konferenser, workshops och liknande. Dessa pengar ska användas inom året och kan inte sparas till kommande år.
  • Du måste ta minst 30 hp i kurser med stor andel matematik. Av studieplanen, som årligen ska skickas till CIM:s föreståndare, ska matematikinnehållet framgå. 
  • Du förväntas delta i seminarier och liknande som organiseras av CIM.

Kontakta CIM:s föreståndare om du har frågor om villkoren.