Kurser vid CIM

Läs tillämpad matematik

Studenter som läser masterprogram i matematik kan välja mellan ett antal kurser i tillämpad matematik. Kurserna ger studenterna kunskap om matematisk modellering och de verktyg och tekniker som krävs för att förstå system som visar icke-linjärt, stokastiskt, kaotiskt eller komplext beteende. Dessa verktyg är tillämpliga i olika sammanhang inom fysik, biologi och ekonomi.