CIM:s ledning

Föreståndare                                                        

Jörgen Östensson, matematiska institutionen, Uppsala universitet  

Styrelse 

Ordinarie styrelsemedlemmar

Natasa Sladoje (ordförande), institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet 
Jan-Erik Gustavsson (vice ordförande), Combient AB
Maxim Zabzine, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet 
Peter Broqvist, institutionen för kemi, Uppsala universitet 
Silvelyn Zwanzig, matematiska institutionen, Uppsala universitet 
Irina Temiz, institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet 

Suppleanter

Gabriele Messori, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
Andrew Hooker, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
Johan Elf, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet
Ken Mattsson, institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
Jordi-Lluis Figueras, matematiska institutionen, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-02-09