Seminarier och aktiviteter

cosy – lunchseminarier 

CoSy står för Complex Systems. CoSy-lunch kallas de seminarier CIM arrangerar om dynamiska system, matematisk modellering och tvärvetenskaplig forskning. Seminarierna riktar sig till forskare och övriga verksamma inom det matematiska fältet.

Seminarierna är informella och deltagarna bjuds på en lättare lunch.