• Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2019-10-24 kl 13:15

    Mussini, Filipe

    Selected Topics in Continuum Percolation: Phase Transitions, Cover Times and Random Fractals

    Open access