Dynamiska system och talteori

Dynamiska system är studiet av långtidsbeteende hos punkter som rör sig i ett geometriskt rum enligt en given regel. Vissa typer av dynamiska system har starka kopplingar till klassiska frågor inom talteori. Vi forskar inom dynamiska system, ergodteori och talteori.

Senast uppdaterad: 2022-04-20