Forskare och doktorander i matematik

Algebra och geometri

Professorer

Tobias Ekholm (programansvarig)

Volodymyr Mazorchuk 

Lektorer

Veronica Crispin Quinonez

Martin Herschend

Magnus Jacobsson

Vera Koponen

Thomas Kragh

Julian Külshammer

Jian Qiu

Inger Sigstam

Hania Uscka Wehlou

Biträdande lektorer

Georgios Dimitroglou Rizell 

Maksim Maydanskiy

Forskare

Gabriele Bocca

Luis Diogo

Agnès Gadbled

Yang Huang

Wanmin Liu

Shamil Shakirov

Xiaoting Zhang

Postdoktorer

Olof Bergvall

Rafael Mrden

Xiaoting Zhang

Doktorander

Johan Asplund (handledare: Tobias Ekholm)

Oleksandra Gasanova (handledare: Veronica Crispin Quiñonez)

Nikolaos Iakovidis (handledare: Jian Qiu)

Helena Jonsson (handledare: Volodymyr Mazorchuk)

Emilia Lundberg (handledare: Tobias Ekholm)

Andrea Pasquali (handledare: Martin Herschend)

Elin Persson Westin (handledare: Volodymyr Mazorchuk)

Sebastian Pöder (handledare: Thomas Kragh)

Andreas Rocén (handledare: Tobias Ekholm)

Markus Thuresson (handledare: Julian Kühlshammer)

Laertis Vaso (handledare: Martin Herschend)

Professorer emeriti

Ernst Dieterich

Viggo Stoltenberg-Hansen

Analys och sannolikhetsteori

Professorer

Svante Janson

Ingemar Kaj

Anders Karlsson

Maciej Klimek

Kaj Nyström (programansvarig)

Andreas Strömbergsson

Johan Tysk

Lektorer

Cecilia Holmgren

Olof Sisask

Wolfgang Staubach

Örjan Stenflo

Anders Öberg

Jörgen Östensson

Biträdande lektorer

Rostyslav Kozhan

Forskare

Benny Avelin

Xing Shi Cai

Tony Johansson

Ioannis Konstantoulas

Daniel Krenn

Jonas Sjöstrand

Martin Strömqvist

Postdoktorer

Gabriel Berzunza Ojeda

Marcus Olofsson

Fiona Skerman

Debleena Thacker

Gästprofessorer

Alexander Holroyd

Stephan Wagner

Doktorander

Aksel Bergfeldt (handledare: Wolfgang Staubach)

Fabian Burghart (handledare: Cecilia Holmgren)

Colin Desmarais (handledare: Cecilia Holmgren)

Carmina Fjellström (handledare: Kaj Nyström)

Gustav Hammarhjelm (handledare: Andreas Strömbergsson)

Anders Israelsson (handledare: Wolfgang Staubach)

Filipe Mussini (handledare: Erik Broman)

Rebekka Müller (handledare: Ingermar Kaj)

Christoffer Olsson (handledare: Anders Öberg)

Johanna Strömberg (handledare: Svante Janson)

Daniah Tahir (handledare: Ingemar Kaj)

Yuqiong Wang (handledare: Erik Ekström)

Professorer emeriti

Dennis Hejhal

Sten Kaijser

Lars-Erik Persson

Tillämpad matematik och statistik

Professorer

Erik Ekström (programansvarig)

Rolf Larsson

David Sumpter

Warwick Tucker

Lektorer

Jordi-Lluis Figueras

Denis Gaidashev

Silvelyn Zwanzig

Biträdande lektorer

Anna Sakovich

Postdoktorer

Stefano Borghini

Stephen McCormick

Daniel Strömbom

Forskare

Alejandro Luque

Raazesh Sainudiin

Forskningsassistenter

Sebastian Cardoch

Doktorander

Martin Andersson (handledare: Warwick Tucker)

Björn Blomqvist (handledare: David Sumpter)

Linnéa Gyllingberg (handledare: David Sumpter)

Dan Lilja (handledare: Denis Gaidashev)

Victor Linroth (handledare: Jordi-Lluís Figueras)

David Lundberg (handledare: Anna Sakovich)

Yevgen Ryeznik (handledare: Warwick Tucker)

Marcus Westerberg (handledare: Rolf Larsson)

Tilo Wiklund (handledare: Silvelyn Zwanzig)

Seniorprofessorer

Michael Benedicks

Professorer emeriti

Sven Erick Alm

Allan Gut