Sannolikhetsteori och kombinatorik

Vi forskar inom finansiell matematik, kombinatorisk sannolikhetsteori och stokastisk analys.

Senast uppdaterad: 2022-04-20